:شماره تماس 
 :واتس اپ 

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

اگر بلبيرينگ‌هاي شيار عميق تحت بار محوري خالص قرار گيرند اين بار محوري نبايد از o.5co بيشتر باشد. بيرينگ‌هاي كوچك نيز ( تا قطر داخلي 12mm ) و بيرينگ‌هاي سري‌هاي سبك (سري قطر 8 ، 9، 0 و 1) نبايد تحت بار محوري بيشتر از o.25co قرار گيرند. بار محوري اضافي باعث كاهش قابل ملاحظه عمر بيرينگ مي‌شود.