تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

اگر بلبيرينگ‌هاي شيار عميق تحت بار محوري خالص قرار گيرند اين بار محوري نبايد از o.5co بيشتر باشد. بيرينگ‌هاي كوچك نيز ( تا قطر داخلي 12mm ) و بيرينگ‌هاي سري‌هاي سبك (سري قطر 8 ، 9، 0 و 1) نبايد تحت بار محوري بيشتر از o.25co قرار گيرند. بار محوري اضافي باعث كاهش قابل ملاحظه عمر بيرينگ مي‌شود.