تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ظرفيت حمل بار محوري بيرينگ

ظرفيت حمل بار محوري بيرينگ

اگر بيرينگ تحت بار محوري خالص قرار گيرد، اين بار محوري نبايد از مقدار 0.25C0 بيشتر باشد. بار محوري اضافي به طور قابل ملاحظه‌اي عمر بيرينگ را كاهش مي‌دهد