:شماره تماس 
 :واتس اپ 

ظرفيت حمل بار محوري بيرينگ

ظرفيت حمل بار محوري بيرينگ

اگر بيرينگ تحت بار محوري خالص قرار گيرد، اين بار محوري نبايد از مقدار 0.25C0 بيشتر باشد. بار محوري اضافي به طور قابل ملاحظه‌اي عمر بيرينگ را كاهش مي‌دهد