تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ظرفیت حمل بار بیرینگ های NoWear

ظرفیت حمل بار

ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی و استاتیکی بیرینگ های NoWear مشابه بیرینگ های استاندارد میباشند .