:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح های مناسب برای روش تزریق روغن

طرح های مناسب برای روش تزریق روغن

برای کمک به استفاده  از روش  تزریق  روغن  در نصب  ودر آوردن  بیرینگ  ها غلاف های واسطه در  قطر های داخلی  140mm تا 200mm را می توان با این امکانات  سفارش داد  برای قطرهای  داخلی بزرگ تر  از 200mm این امکانات  به صورت استاندارد  بر روی غلاف های واسطه تعبیه شده  اند. این غلاف های واسطه دارای  سوراخ روغن در سمت رزوه شده به شیارهای توزیع روغن  بر روی سطح خارجی می باشند شکل (الف) روغن از طریق سوراخ  وشیار ها بین سطح  تماس بیرینگ و غلاف وارد می شود، ‌فیلم روغن بین سطوح تشکیل  شده و در نتیجه  نیروی لازم برای  نصب بیرینگ به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد جزئیات  روزه برای اتصال تجهیزات  تزریق  روغن و مهره هیدرولیکی مناسب برای هر غلاف در جداول آنها آورده شده است . 
علاوه بر محصولات  استاندارد  که شماره های فنی آنها  OH-H است ودر جداول آورده  شده اند  طراح های متفاوت  دیگری نیز با تغییر  چیدمان  سوراخ  روغن  وشیار های  توزیع  روغن  تولید  می شوند .

 

(الف)طرح  OH (ب)
دراین طرح  سوراخ روغن  در جهت  مخالف  رزوه شده  و شیار توزیع  روغن بر روی  سطح  خارجی  می باشند .


 


 طرح B...OH (ج)

در این طرح  سوراخ  یا سوراخ های روغن  در جهت  مخالف  رزوه  شده وشیار های  توزیع روغن بر روی  سطح داخلی  و خارجی می باشند غلاف ها تا وقطر 40mm یک سوراخ روغن  داشته  و قطر های  بالاتر  دو سوراخ دارند .


(ج)طرح OH….HB (د)

در این طرح سوراخ یا سوراخ های تزریق روغن در سمت رزوه شده بوده وشیار توزیع روغن بر روی سطح داخلی و خارجی غلاف ایجاد شده اند غلاف های تاقطر40mmیک سوراخ تزریق روغن داشته وقطرهای بالاتر دو سوراخ دارند .
استفاده از تجهیزات تزریق روغن ومهره های هیدرولیکی نصب  ودر آوردن بیرینگ ها را به طور قابل ملاحظه ای آسان می کند