:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح های مناسب برای بیرینگ های آب بند

طرح های مناسب برای بیرینگ های آب بند

هنگامی که از بیرینگ های اب بند شده بر روی غلاف های واسطه  استفاده  می شود باید  توجه شود که مهره  و واشر  قفل کن با آب بند تماس پیدا نکند. غلاف های  طرح L,C,E یا TL برای  بیرینگ های اب بند مناسب هستند مهره قفل کن که به همراه غلاف H3…C بکار می رود دارای برجستگی  بر روی سطح جانبی  می باشد که از تماس  مهره و واشر با آب بند جلوگیری می کند (شکل زیر)