:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح هاي بيرينگ

طرح هاي بيرينگ

طرح استاندارد
رولربيرينگ‌هاي مخروطي براي كاربردهاي عمومي كه شامل بيرينگ‌ها با مشخصه Q نيز مي‌باشند، داراي مشخصه‌هاي بهينه شده زير هستند.
سطح تماس لغزشي لبه راهنما بر روي رينگ داخلي
• انتهاي رولرها و
• پروفيل تماس در سطح غلتش

همچنين به علت دقت‌هاي بالا ساخت، تنظيم بيرينگ‌ها نسبت به همديگر را مي‌توان با قابليت اطمينان زياد انجام داد، كه به طور قابل ملاحظه‌اي راندمان بيرينگ‌ها را خصوصاً در ساعت اوليه كاركرد  افزايش مي‌دهد.شكل زير

  بيرينگ‌ها با مشخصه CL7C
رولربيرينگ‌هاي مخروطي كه با مشخصه CL7C توليد مي‌‌شوند براي چيدمان‌هايي كه بار محوري سنگين در آنها وجود دارد نظير چيدمان بيرينگ‌هاي پنيون جعبه دنده‌ها، بكار مي‌روند. اين بيرينگ‌ها كه با پيش بار نصب مي‌شوند داراي مشخصه اصطكاكي خاص، دقت حركتي بهتر و ظرفيت حمل بار محوري زياد بوده به طوري كه درگيري ثابت و دقيق دنده‌ها را تضمين مي‌كنند.
در مقايسه با بيرينگ‌ها براي كاربرد عمومي، بيرينگ‌ها با مشخصه CL7C را مي‌تواند با دقت بالا با روش ممان اصطكاكي تنظيم نمود، كه به طور قابل ملاحظه‌اي فرآيند تنظيم را ساده مي‌كند.
در بيرينگ‌ها با مشخصه CL7C سايش هنگام راه‌اندازي اوليه وجود ندارد. از آن جايي كه فيلم روانكاري هيدروديناميك در محل تماس لبه رينگ و انتهاي رولرها تشكيل مي‌شود، پيش بار از بين نرفته و مي‌توان آن را در مقدار ثابت و زياد در حين كاركرد حفظ كرد.


بيرينگ‌ها با رينگ خارجي فلنج‌دار
بعضي از بيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه داراي رينگ خارجي فلنج‌دار مي‌باشند. بيرينگ ها با رينگ خارجي فلنج‌دار را مي‌توان به صورت محوري در نشيمنگاه ثابت كرده و چيدمان ساده و جمع و جوري را ايجاد كرد. سوراخ نشيمنگاه نياز به دقت بالا نداشته و نيازي به پله نيز نمي‌باشد.