:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح هاي بيرينگ

طرح هاي بيرينگ

طرح NNCL
بيرينگ‌هاي طرح NNCL داراي سه لبه در رينگ داخلي بوده و رينگ خارجي بدون لبه مي‌باشد. اجزاي بيرينگ به كمك يك رينگ نگهدارنده، كه در رينگ خارجي بين دو رديف رولرها قرار مي‌گيرد، به هم پيوسته نگه داشته مي‌‌شوند.

(الف) 

 

طرحNNCF
بيرينگ هاي طرح NNCL (ب)داراي سه لبه در رينگ  داخلي و يك لبه در رينگ خارجي مي باشند.لذا بيرينگ مي تواند شفت را در يك جهت ثابت نگه دارد اجزاي بيرينگ به كمك يك رينگ نگهدارنده كه در رينگ خارجي در سمت مقابل لبه قرار مي گيرد به هم پيوسته نگه داشته مي شود.

(ب) 
طرح NNC
بيرينگ‌هاي طرح NNC داراي رينگ داخلي مشابه طرح‌هاي NNCL و NNCF است. رينگ خارجي دو تكه بوده و به كمك اجزاي نگهدارنده به هم پيوسته نگه داشته مي‌شود و به همين علت نبايد تحت بار محوري قرار گيرد. هر دو جزء رينگ خارجي مشابه بوده و هر يك داراي يك لبه مي‌باشد، لذا بيرينگ مي‌تواند شفت را در هر دو جهت محوري ثابت نگه دارد.

(ج)  

 

 

 

طرح NNF
بيرينگ  طرح NNF در سري‌هاي NNF 50 و 3194(00) هميشه با آب‌بند دو طرفه به همراه گريس توليد مي‌شوند. رينگ داخلي اين بيرينگ ها دو تكه و داراي سه لبه بوده كه به كمك يك رينگ نگه دارنده به هم پيوسته نگه داشته مي‌شوند. رينگ خارجي داراي يك لبه مركزي مي‌باشد.
بيرينگ‌ مي‌تواند شفت را در دو جهت محوري ثابت نگه دارد. همچنين به علت فاصله نسبتاً زياد دو رديف رولرها، بيرينگ  مي‌تواند ممان خمشي را نيز تحمل كند.

(د) 


پهناي رينگ خارجي 1mm كم‌تر از رينگ داخلي بوده و داراي دو شيار خار فنري مي‌باشد. لذا مي‌توان رينگ‌هاي فاصله‌اند از بين رينگ داخلي و اجزاي مجاور را حذف كرد] براي مثال چرخ قرقره Rope Sheaves))

بيرينگ‌ها داراي آب‌بند تماسي از جنس پلي يورتان (AU ) در هر دو طرف مي‌باشند. آب‌بندها در شيارهايي در رينگ داخلي قرار گرفته و آب‌بندي كاملي در اين محل ايجاد مي‌كنند. لبه خارجي آب‌بند فشار كمي بر سطح غلتش رينگ خارجي وارد مي‌كند.

بيرينگ‌ها از گريس با غليظ كننده ليتيمي و روغن پايه دي‌استر  پر شده‌اند، كه خواص ضد زنگ خوبي دارد. لزجت روغن پايه 15mm2/sدر  100oc+ و 3.7mm2/s در 40oc+ است. اين گريس مي تواند در محدوده دماي55oc-  تا 110oc+ كار كرد كند. ولي جنس آب‌بند دماي كاركرد مجاز را به 40oc-  تا 80oc+ محدود مي‌كند.
در بعضي شرايط خاص بيرينگ‌هاي آب‌بند شده طرح NNF نياز به  تعمير، نگهداري و روانكاري مجدد ندارند. ولي اگر در محيط آلوده يا مرطوب و يا سرعت‌هاي متوسط و زياد كار كنند، بايد روانكاري مجدد شوند. روانكاري مجدد مي‌تواند از طريق رينگ داخلي يا خارجي انجام گيرد.
در صورتي كه به بيرينگي با يك آب‌بند و يا بدون آب‌بند نياز باشد مي‌توان آب‌بندها را به كمك آچار پيچ‌گوشتي از جاي خود در آورد. در كاربردهايي كه روانكاري با روغن انجام مي‌شود ممكن است بتوان بيرينگ را بدون آب بند سفارش داد.
در غير اين صورت آب‌بندها بايد برداشته شده و بيرينگ قبل از استفاده شسته شود. اگر روانكاري با روغن انجام شود سرعت‌هاي حدي در جداول بيرينگ‌ها را مي‌توان تا 30% افزايش داد.