:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح هاي بيرينگ

طرح هاي بيرينگ

طرح NCF
بيرينگ‌هاي طرح NCF داراي دو لبه بر روي رينگ داخلي و يك لبه بر روي رينگ خارجي مي‌باشند. بنابراين بار محوري را فقط از يك جهت تحمل كرده و مي‌توانند شفت از در يك جهت ثابت كنند. يك رينگ نگه دارنده در سمت بدون لبه رينگ خارجي كل مجموعه را به هم پيوسته نگه مي‌دارد. لقي محوري بيرينگ آورده شده و اين لقي به شفت اجازه حركت محوري نسبت به نشيمنگاه ( كه مي‌تواند ناشي از انبساط حرارتي شفت باشد) را مي‌دهد.شكل زير

 

طرح NJG
بيرينگ‌هاي طرح NJG كه شامل سري ابعادي سنگين 23 مي‌باشد، براي كاربردهاي سنگين در سرعت‌هاي پايين بكار مي‌روند. رينگ خارجي اين بيرينگ‌ها داراي دو لبه و رينگ داخلي آنها داراي يك لبه است. بنابراين بار محوري را در يك جهت تحمل كرده و شفت را در يك جهت ثابت مي‌كنند. در مقايسه با ديگر بيرينگ‌هاي بدون قفسه بيرينگ‌هاي طرح NJG نياز به رينگ نگهدارنده ندارند و اصطلاحاً خود نگهدارنده هستند. لذا رينگ خارجي به همراه مجموعه رولرها را مي‌توان از رينگ داخلي جدا كرد بدون آن كه نگران بيرون ريختن رولرها بود. اين موضوع باعث سادگي نصب و بيرون آوردن بيرينگ مي‌شود. (شكل زير)