:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح هاي بيرينگ

طرح هاي بيرينگ

رولرهاي بادامكي دو رديفه در طرح‌هاي زير موجود مي‌باشند.
• با سطح قوسي رينگ خارجي، سري 3058(00)C-2Z و
• با سطح مسطح رينگ خارجي، سري 3057(00)C-2Z
رولرهاي بادامكي با سطح قوسي رينگ خارجي بايد در شرايطي كه عدم همراستايي زاويه‌اي نسبت به مسير حركت وجود دارد و لازم است تنش گوشه‌ها حداقل شود، بكار برده شوند. علاوه بر رولرهاي بادامكي دو رديفه، محدوده توليدات اين بيرينگ‌ها شامل انواع ديگر رولرهاي بادامكي، رولرهاي پشتيبان و پيرو بادامكي مي‌باشند. براي مثال،
• رولر بادامكي يك رديفه، سري 3612(00)R
• رولر پشتيبان براساس رولربيرينگ سوزني يا رولربيرينگ استوانه‌اي
• پيرو بادامكي بر اساس رولربيرينگ سوزني يا رولربيرينگ استوانه‌اي
براي اطلاعات بيشتر در رابطه با رولرهاي پشتيبان و پيرو بادامكي به كاتالوگ مهندسي SKF مراجعه كنيد.