تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

طرح هاي بيرينگ

طرح هاي بيرينگ

طرح بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي دو رديفه مشابه دو بلبيرينگ تماس زاويه‌اي يك رديفه جفت شده مي‌باشد، كه پهناي كم‌تري دارند. اين بلبيرينگ‌ها بار شعاعي و محوري را از هر دو جهت تحمل مي‌كنند. اين بيرينگ‌ها در چيدمان سفتي بالايي ايجاد كرده و مي‌توانند ممان خمشي را نيز تحمل كنند.
محدوده استاندارد توليدات در ماتريس 1 آورده شده‌اند.
اين محدوده شامل بيرينگ‌ها از قطر 10mm تا 110mm  است.