:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح هاي بيرينگ

طرح هاي بيرينگ

يك بلبيرينگ شيار عميق يك رديفه با شيار جازني ساچمه داراي در رينگ داخلي و خارجي (شكل زير) است به طوري كه مي‌توان ساچمه‌هاي بيشتر و بزرگ‌تر نسبت به بلبيرينگ شيار عميق استاندارد در آن، جا داد. بلبيرينگ‌ها با شيار جازني ظرفيت حمل بار شعاعي بيشتري نسبت به بيرينگ‌ها بدون شيار جازني دارند، ولي ظرفيت حمل بار محوري آنها كم‌تر است. اين بيرينگ‌ها را مي‌توان در سرعت‌هاي مشابه با سرعت بيرينگ‌هاي بدون شيار جازني بكار برد.