:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح های بیرینگ های INSOCOAT

طرح های بیرینگ های INSOCOAT

بیرینگ های INSOCOAT در طرح های زیر تولید می شوند .
- بلبیرینگ شیار عمیق یک ردیفه و
- رولربیرینگ استوانه ای یک ردیفه
- بیرینگ های فوق در ابعاد وطرح هایی که مصرف زیادی دارند ،‌تولید می شوند .اطلاعات فنی دقت های ابعادی و حرکتی ،بیرینگ های INSOCOAT مانند بیرینگ های استاندار بدون پوشش می باشد .
محدوده تولیدات استاندارد شامل بیرینگ ها با پوشش رینگ خارجی یا داخلی با طرح باز می باشد . بلبیرینگ های شیار  عمیق با حفاظ فلزی Z یا آب بند تماسی RSI نیز تولید  می شوند .