:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح مناسب برای روش تزریق روغن

طرح مناسب برای روش تزریق روغن

برای استفاده  از روش تزریق روغن در نصب و در آوردن  بیرینگ ها  ،غلاف های بیرون  کشیدنی برای قطرهای  200mm وبالاتر  دارای سوراخ  تزریق روغن به همراه  شیار های  توزیع  روغن می باشند (شکل زیر) این غلاف ها در طرح AOH دارای 2 سوراخ تزریق روغن در سمت رزوه شده  می باشند و شیار های  توزیع روغن در سراسر محیط  آنها بر  بروی سطح خارجی  و داخلی  ایجاد شده است . اگر روغن در این سوراخ ها  تزریق شود ما بین سطوح بیرینگ /غلاف وشفت / غلاف وارد شده  و نیروی لازم  برای نصب  به طور قابل  ملاحظه ای کاهش  می یابد . اطلاعات مربوط به روزه سوراخ  تزریق  روغن و مهره هیدرولیکی مناسب برای  غلاف های بیرون کشیدنی در جداول  بیرینگ ها آوره  شده است.