:شماره تماس 
 :واتس اپ 

طرح عمومی برای بیرینگ های اینچی

طرح عمومی برای بیرینگ های اینچی

گروه عمده ای از بیرینگ های اینچی رولربیرینگ های مخروطی هستند که ابعاد این بیرینگ ها مطابق استاندارد (ANSI   B 3.19-1975) می باشد. استانداردANSI/ ABMA 19.2- 1994  که بعداً جایگزین استانداردهای فوق شد دیگر شامل ابعاد نمی باشد.
علاوه بر رولربیرینگ های مخروطی اینچیف بلبیرینگ و رولربیرینگ استوانه ای اینچی نیز موجود می باشند که مطابق با استاندارد بریتانیایی BS292-2: 1982 بوده ولی در جنرال کاتالوگ SEF آورده نشده اند. این استاندارد به علت متریک سازی به تدریج در حال حذف شدن می باشد و توصیه می شود که از این بیرینگ ها در طرح های جدید استفاده نشود.