تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

طرح عمومي براي بيرينگ هاي اينچي

طرح عمومي براي بيرينگ هاي اينچي

گروه عمده اي از بيرينگ هاي اينچي رولربيرينگ هاي مخروطي هستند كه ابعاد اين بيرينگ ها مطابق استاندارد (ANSI   B 3.19-1975) مي باشد. استانداردANSI/ ABMA 19.2- 1994  كه بعداً جايگزين استانداردهاي فوق شد ديگر شامل ابعاد نمي باشد.
علاوه بر رولربيرينگ هاي مخروطي اينچيف بلبيرينگ و رولربيرينگ استوانه اي اينچي نيز موجود مي باشند كه مطابق با استاندارد بريتانيايي BS292-2: 1982 بوده ولي در جنرال كاتالوگ SEF آورده نشده اند. اين استاندارد به علت متريك سازي به تدريج در حال حذف شدن مي باشد و توصيه مي شود كه از اين بيرينگ ها در طرح هاي جديد استفاده نشود.