:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح اصلی

طرح اصلی

غلاف های بیرون  کشیدنی با ضد زنگ  غیر حلال محافظت شده اند .این غلاف ها  دارای شکافی در طول بوده  و سطح  خارجی ‌آنها دارای مخروط 1به 12 است. بجز سری های  A(O)H 240 و A(O)H241 که دارای مخروط 1به30 می باشند و برای بیرینگ ها در سری های  ابعادی  40 و 41 استفاده  میشوند .

 

مهره لازم برای در آوردن غلاف های بیرون کشیدنی به همراه  آنها نمی باشد و لازم است  جداگانه تهیه شود . ابعاد  مناسب در جداول  آورده شده اند وبرای هر غلاف مهره هیدرولیکی مناسب برای بیرون آوردن آن نیز ذکر شده است .