:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح اصلي بيرينگ ها

طرح اصلي بيرينگ ها

بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه دو رديفه سري‌هاي 32A و 33A داراي طرح داخلي بهينه شده بوده و شيار جازني ساچمه ندارند.
مزاياي آنها عبارتند از،
* كاربردهاي  عمومي
* ظرفيت حمل بار شعاعي بالا و تحمل بار محوري از هر دو طرف
* سر و صداي كم در حين كاركرد
 اين بيرينگ‌ها داراي زاويه تماس  بوده و مجموعه ساچمه‌ها داراي چيدمان پشت به پشت مي‌باشند. بيرينگ‌هاي استانداردي كه با آب‌بند و حفاظ فلزي نيز توليد مي‌شود بنابر دلايل ساخت داراي فروفتگي محل نصب آب‌بند در رينگ داخلي و خارجي هستند. شكل زير
  بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه دو رديفه سري‌هاي 32A و 33A داراي طرح داخلي بهينه شده بوده و شيار جازني ساچمه ندارند.
مزاياي آنها عبارتند از،
* كاربردهاي  عمومي
* ظرفيت حمل بار شعاعي بالا و تحمل بار محوري از هر دو طرف
* سر و صداي كم در حين كاركرد
 اين بيرينگ‌ها داراي زاويه تماس  بوده و مجموعه ساچمه‌ها داراي چيدمان پشت به پشت مي‌باشند. بيرينگ‌هاي استانداردي كه با آب‌بند و حفاظ فلزي نيز توليد مي‌شود بنابر دلايل ساخت داراي فروفتگي محل نصب آب‌بند در رينگ داخلي و خارجي هستند. شكل زير