تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

طرح اصلي بيرينگ ها

طرح اصلي بيرينگ ها

طرح اصلي بلبيرينگ‌هاي يك رديفه تماس زاويه‌اي در چيدمان‌هايي كه فقط از يك بيرينگ در هر موقعيت استفاده مي‌شود، بكار مي‌رود. تلرانس پهنا و بيرون‌زدگي (Stand Out ) رينگ‌ها در محدوده استاندارد مي‌باشند، لذا اين بيرينگ‌ها براي نصب جفتي مناسب نيستند.