:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طرح اصلي بيرينگ ها

طرح اصلي بيرينگ ها

طرح هاي اصلي بيرينگ ها با شيار جازني به صورت باز(بدون اب بند )است . بنابر دلايل ساخت بيرينگ هايي كه با حفاظ فلزي نيز توليد مي شوند در طرح هاي باز نيز داراي فرورفتگي مربوط به اب بند در رينگ خارجي هستند( شكل زير)