تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

طرح اصلي بيرينگ ها

طرح اصلي بيرينگ ها

طرح اصلي بيرينگ‌هاي شيار عميق(شكل 1) به صورت باز (بدون آب‌بند) مي‌باشد. بنابر دلايل ساخت، بيرينگ‌هاي بازي كه با آب‌بند و حفاظ فلزي نيز توليد مي‌شوند داراي فرورفتگي محل نصب آب‌بند (seal recess) در رينگ خارجي مي‌باشند.