تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

طراحي چيدمان بيرينگ

طراحي چيدمان بيرينگ

در بيشتر موارد مقطع رينگ‌هاي بيرينگ‌هاي شيار عميق از فولاد ضدزنگ در وسط و لبه‌گوشه‌ها باريك بوده و محل اتصال لبه‌ها به وسط رينگ بسيار كوچك است. بنابراين لازم است اجزاي مجاور مناسب بيرينگ بوده و با دقت‌هاي لازم ساخته شوند.