:شماره تماس 
 :واتس اپ 

طراحي چيدمان بيرينگ ها

طراحي چيدمان بيرينگ ها

رينگ خارجي بيرينگ‌هايي كه به عنوان بيرينگ كف‌گرد بكار مي‌روند و با لقي شعاعي در نشيمنگاه نصب مي‌شوند نبايد مهار (Clamped ) شود. در غير اين صورت رينگ خارجي نمي‌تواند جابجايي حرارتي را جبران كرده و باعث ايجاد نيروهاي اضافي در بيرينگ مي‌شود. اگر عدم مهار رينگ خارجي امكان‌پذير نيست بايد رينگ خارجي را با دقت در هنگام نصب مركز كرد.

 

 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید