:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طراحي چيدمان بيرينگ ها

طراحي چيدمان بيرينگ ها

رينگ خارجي بيرينگ‌هايي كه به عنوان بيرينگ كف‌گرد بكار مي‌روند و با لقي شعاعي در نشيمنگاه نصب مي‌شوند نبايد مهار (Clamped ) شود. در غير اين صورت رينگ خارجي نمي‌تواند جابجايي حرارتي را جبران كرده و باعث ايجاد نيروهاي اضافي در بيرينگ مي‌شود. اگر عدم مهار رينگ خارجي امكان‌پذير نيست بايد رينگ خارجي را با دقت در هنگام نصب مركز كرد.