:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طراحي اجزاي دربرگيرنده بيرينگ

طراحي اجزاي دربرگيرنده بيرينگ

به علت وجود لايه عايق توصيه ميشود ،
- در بيرينگ ها با عايق بر روي سطح خارجي رينگ خارجي نوع VL0241، قطر پله يا رينگ فاصله  اندازه نبايد از قطر پله Da min (شكل زير) كه درجداول بيرينگ آورده شده است ،‌كم تر باشد .
- در بيرينگ ها با عايق بر روي سطح داخلي رينگ داخلي  نوع VL 2071، قطر پله شفت يا رينگ فاصله انداز نبايد بزرگ تر از قطر پله da max (شكل زير) كه درجداول بيرينگ ها آورده شده است ،‌باشد .