:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طراحي اجزاي دربرگيرنده بيرينگ

طراحي اجزاي دربرگيرنده بيرينگ

ابعاد قطرهاي da وDa پله هاي شفت ونشيمنگاه در جداول بيرينگ ها براي بار تا Fa=0.1C0 صحيح مي باشند . در  شرايطي كه  بيرينگ تحت بار  سنگين تر است  ممكن است  لازم باشد  كه واشرشفت ونشيمنگاه به طور كامل  حمايت  شوند (Da=D1,da=d1) و واشر نشيمنگاه نيز در جهت محوري  حمايت شود .
 براي بيرينگ هاي طرح E با قفسه  از جنس  فولادي  پرسكاري  شده نشيمنگاه بايد داراي  فرو رفتگي  باشد تا قفسه  در اثر عدم  همراستايي  با نشيمنگاه برخورد نكند . مقادير  قطر اين فرو رفتگي  بايد برابر مقادير زير باشد .
- D+15mm براي بيرينگ ها تا قطر خارجي 380mm
-  D+20 mm براي بيرينگ ها بزرگ تر