:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

طراحي اجزاي دربرگيرنده بيرينگ

طراحي اجزاي دربرگيرنده بيرينگ

سطوح  تكيه گاه بروي نشيمنگاه وشفت بايد عمود بر شفت  بوده و يك سطح  تكيه گاه  يكنواخت  براي واشر هاي  بيرينگ در طول و پهناي  سطح غلتش  ايجاد كنند ( شكل زير )
 درجدول تلرانس هاي شفت  و نشيمنگاه  براي كاركرد  رضايت بخش  براي اجزاي  مختلف  آورده  شده اند .


مجموعه  قفسه و رولر هاي كف گرد بر روي شفت به شكلي در جهت شعاعي  هدايت  مي شوند كه كم ترين سرعت لغزش را نسبت به سطوح راهنما داشته باشند . در سرعت هاي بالا هدايت شعاعي بايد بر روي شفت ايجاد شود و سطوح تكيه گاه بايد سنگ زده شوند .