:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ضریبnc برای درجه آلودگی

 

ضریبnc برای درجه آلودگی

 

این ضریب اثر آلودگی روانکار را در محاسبات عمر بیرینگ نشان می‌دهد. اثر آلودگی بر خستگی بیرینگ به عوامل زیادی نظیر ابعاد بیرینگ، ضخامت نسبی فیلم روانکاری، ابعاد و توزیع ذرات جامد آلوده کننده و نوع آلودگی (نرم، سفت و...) بستگی دارد. اثر این پارامترها بر عمر بیرینگ بسیار پیچیده می‌باشد و اثر بعضی از آنها غیرقابل اندازه‌گیری است. بنابراین تعیین مقادیر دقیق  nc که به طور کلی صحیح باشند، امکان‌پذیر نیست. در جدول 4 مقادیر راهنما برای nc  آورده شده‌اند.

 

برای دیدن جدول در سایز اصلی اینجا را کلیک کنید.


در صورتی که عملکرد بیرینگ در یک تجربه قبلی رضایت‌بخش بوده و محاسبات عمر بر اساس ضریب تصحیح قبلی  a23 انجام شده باشد مقدار ضمنی  nc را می‌توان از  askf معادل a23  تعیین نمود. برای این منظور به بخش (یک حالت خاص- ضریب تصحیح  » مراجعه کنید.
توجه شود که روش فوق فقط یک مقدار تقریبی از ضریب  nc را در یک کاربرد خاص، به دست می‌دهد. یک روش دیگر برای به دست آوردن ضریب nc  در یک کاربرد مشخص، اندازه‌گیری میزان آلودگی روانکار و تعیین ضریب  nc بر مبنای آن می‌باشد.