:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

شماره هاي فني بيرينگ ها

شماره هاي فني بيرينگ ها

بيرينگ‌هاي متريك
شماره فني رولربيرينگ‌هاي مخروطي كه ابعاد آنها توسط ISO  استاندار شده است، از يكي از اصول زير پيروي مي‌كنند.
• شماره سري براساس استاندارد ISO 355:1977 شامل سه مشخصه است. يك عدد كه نشان دهنده زاويه تماس و دو حرف كه سري‌هاي پهنا و قطر را نشان مي‌دهند. در ادامه سه عدد كه نشان دهنده قطر داخلي است آورده مي‌شود (d بر حسب mm ). شماره‌هاي فني SKF داراي حرف T نيز در شروع مي‌باشند. براي مثال T2ED045 .
• شماره‌هاي فني كه قبل از 1977 بنا شده‌اند و براساس سيستم نشان داده شده.
بيرينگ هاي متريك با پيشوند J از سيستم شماره‌هاي فني ABMA پيروي مي‌‌كنند. اين سيستم مشابه روش بكار رفته در شماره‌هاي فني بيرينگ‌هاي اينچي مطابق استاندارد ANSI/ABMA 19.2-1994 است.


بيرينگ‌هاي اينچي
شماره‌هاي فني رولربيرينگ‌هاي مخروطي اينچي براساس استاندارد ANSI/ABMA است.
بيرينگ‌هاي متريك كه متعلق به سري مشابه مي‌باشند سطح مقطع نسبتاً يكساني مستقل از ابعادشان دارند. ولي اين موضوع در رابطه با بيرينگ‌هاي اينچي صادق نمي‌باشند. تمام بيرينگ‌هاي اينچي در سري‌هاي مشابه داراي قفسه و مجموعه رولرهاي مشابهي مي‌باشند ولي رينگ‌هاي خارجي و داخلي داراي طرح‌ها و ابعاد متفاوت است. هر مخروط(رينگ داخلي داراي با مجموعه رولرها و قفسه) را مي‌توان با هر كاپ (رينگ خارجي) كه متعلق به سري‌هاي مشابه مي‌باشند، بكار برد. به همين علت مخروط و كاپ داراي شماره‌هاي فني مستقل بوده و مي‌توان آنها را جداگانه يا به صورت بيرينگ كامل سفارش دارد.
شماره فني مخروط يا كاپ و همچنين سري بيرينگ از سه تاشش عدد كه قبل از آن يكي از حرف يا تركيبي از حروف EL ، LL ، L ، LM ، M ، HM ، H ،HH و EH مي‌آيد، تشكيل شده است. پيشوند مشخص كننده سري بيرينگ از فوق سبك تا فوق سنگين است اصول اين شماره‌گذاري در استاندارد ANSI/ABMA شماره 19.2-1994 آورده شده است. شكل زير

 


 شماره فني كامل بيرينگ شامل شماره فني مخروط و شماره فني كاپ مي‌باشد كه با يك / از هم جدا مي‌شوند.
 براي كوتاه كردن شماره فني كامل بيرينگ‌ها در بعضي موارد  از شماره‌هاي فني اختصاري استفاده مي‌شود.(جدول)