:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

شماره هاي فني بيرينگ ها

شماره هاي فني بيرينگ ها

شماره فني بيرينگ‌هاي غلتشي شامل تركيبي از اعداد و يا حروف است كه معني آن در نگاه اول واضح نمي‌باشد. بنابراين در اين بخش سيستم شماره فني بيرينگ‌ها شرح داده مي‌شود و معاني شماره‌هاي فني اضافي معمول (پسوندها و پيشوندها) نيز توضيح داده مي‌شوند. به منظور جلوگيري  از اشتباه، شماره‌هاي فني بيرينگ‌هاي خاص نظير رولربيرينگ‌هاي سوزني, Y – بيرينگ‌هاو بيرينگ‌هاي دقيق  1 در اين جا توضيح داده نمي‌شوند. همچنين شماره‌هاي فني بيرينگ‌هاي خيلي خاص نظير بيرينگ‌ها با مقطع باريك / ثابت، بيرينگ‌ها Slewing يا بيرينگ‌هاي خطي (Linear Motion‌)
نيز در اين بخش آورده نمي‌شوند. زيرا شماره فني آنها به طور قابل ملاحظه با سيستم توضيح داده شده در زير متفاوت است.
 شماره‌هاي فني بيرينگ‌ها به دو گروه اصلي تقسيم مي‌شوند: شماره فني براي بيرينگ‌هاي استاندارد و شماره فني براي بيرينگ‌هاي خاص. بيرينگ‌ةاي استاندارد به طور طبيعي داراي ابعاد استاندارد شده مي‌باشند. در حالي كه بيرينگ‌هاي خاص داراي ابعادي مطابق با نياز كاربرد خاص مي‌باشند. اين بيرينگ‌هاي با شماره نقشه مربوطه مشخص مي‌شوند و در اين جا جزئيات آنها آورده  نشده است.
 شماره فني كامل ممكن است شامل يك شماره اصلي با يا بدون پسوند و پيشوند (نمودار زير) باشد. شماره فني كامل بيرينگ يعني شماره اصلي به همراه پسوندها و پيشوندها بر روي جعبه بيرينگ به صورت كامل ذكر مي‌شود. ولي شماره فني حك شده بر روي بيرينگ ممكن است بنا به علت دلايل ساخت، كامل نباشد.

                 

شماره فني اصلي بيرينگ مشخص كننده،
*نوع،
* طراحي اصلي و
* ابعاد خارجي استاندارد بيرينگ
است. پسوندها و پيشوندها مشخص كننده،
• اجزاي بيرينگ و يا
• طرح و مشخصات متفاوت با طرح اصلي بيرينگ
مي‌باشند. وقتي تعداد زيادي پسوند وجود داشته باشد آنها مطابق با ترتيب خاصي قرار مي‌گيرند. (نمودارزير،).