:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

شماره فني اصلي

شماره فني اصلي

همه بيرينگ‌هاي استاندارد داراي يك شماره فني اصلي مي‌باشند كه معمولاً شامل 3 ، 4 يا 5 رقم و يا تركيبي از حروف و ارقام است.
 طرح استاندارد اين سيستم شماره‌گذاري كه تقريباً براي همه بلبرينيگ‌ها و رولربيرينگ‌ها بكار مي‌رود در نمودارزير به صورت شماتيك نشان داده شده است.
اعداد و تركيب اعداد و حروف در شماره فني بيرينگ‌ها موارد زير را مشخص مي‌كند.
• رقم اول يا حرف اول يا تركيب حروف مشخص كننده نوع بيرينگ است. (نمودارزير)
• دو رقم بعدي مشخص كننده سري ابعادي ISO مي‌باشند. رقم اول مشخص كننده سري پهنا يا ارتفاع (بعد B ، T يا H ) و رقم دوم مشخص كننده سري قطر خارجي (بعدD ) است.
• دو رقم آخر شماره فني مشخص كننده كد اندازه بيرينگ مي‌باشند. و وقتي در عدد 5 ضرب شود قطر داخلي بيرينگ بر حسب mm به دست مي‌آيد.
اما هيچ قانوني بدون استثناء نيست. مهم‌ترين استثناها در شماره فني بيرينگ‌ها در زير آورده شده‌اند.
1. در چند حالت خاص رقم مربوط به نوع بيرينگ و يا رقم اول در سري ابعاد بيرينگ حذف مي‌‌‌شود. اين ارقام در نمودارزير در داخل پرانتز نشان داده شده‌اند.
2. براي بيرينگ با قطر كم‌تر از 10mm و بزرگ‌تر يا مساوي 500mm ، قطر داخلي بر حسب ميلي‌متر به صورت كد نشده آورده مي‌شود. اين اندازه از ديگر شماره‌هاي فني بيرينگ با يك خط كسري «/ » جدا مي‌شود براي مثال 618/8 (d=8mm ) يا 511/530 (d=530mm ). اين موضوع براي ديگر بيرينگ‌هاي استاندار مطابق 15:1998 ISO كه قطر داخلي آنها 22 ، 28 يا 32 ميلي‌متر است نيز صحيح مي‌باشد. براي مثال 62/22 (d=22mm )
3. بيرينگ‌ها با قطر داخلي 10 ، 12 ، 15 ، 17 با كد اندازه (دو رقم آخر) زير در شماره فني بيرينگ‌ نشان داده مي‌شوند.
 00=10mm
01=12mm
02=15mm
03=17mm
4. براي بعضي بيرينگ‌هاي كوچك با قطر كم‌تر 10mm نظير بلبيرينگ‌هاي شيار عميق و خود تنظيم قطر بيرينگ بر حسب ميلي‌متر در انتهاي شماره فني آورده مي‌شود و از بقيه شماره‌ها با خط كسري « / »  جدا نمي‌شود. براي مثال 629 (d=9mm ).
5. قطر داخلي كه متفاوت از استاندارد مي‌باشد به صورت كد نشده بر حسب ميلي‌متر يا دقت سه رقم اعشار در شماره فني بيرينگ بعد از خط كسري « / » آورده مي‌شود. نظير (d=15.875mm = 5/8 in) 6202/15.875 .سري شماره فني
 هر بيرينگ استاندارد در يكسري ابعادي قرار مي‌گيرد كه توسط شماره فني آن بدون بخش مربوط به اندازه قطر داخلي مشخص مي‌شود. سري‌هاي شماره فني معمولاً شامل پسوندها A ، B ، D يا E و يا تركيبي از اين حروف نظير CA نيز است. اين پسوندها براي مشخص كردن طرح داخلي متفاوت با طرح اصلي نظير زاويه تماس و ... بكار برده مي‌شوند.
 سري‌هاي شماره فني كه بيشترين كاربرد را دارند در نمودار بالا  در بالاي شكل شماتيك هر بيرينگ  آورده شده‌اند. اعداد داخل پرانتز از سري‌هاي شماره فني حذف مي‌شوند