تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

سفتی

 

 

سفتی

سفتی یک بیرینگ بر اساس تغییر شکل الاستیک آن تحت بارهای وارده مشخص می‌شود. معمولاً این تغییر شکل‌ها کوچک و قابل صرف‌نظر کردن می‌باشند. در بعضی موارد خاص نظیر چیدمان بیرینگ‌های محور کارگیر ماشین‌های ابزار یا چیدمان بیرینگ‌های پنیون یک چرخدنده، سفتی اهمیت زیادی دارد.
به علت نوع تماس بین اجزای دورانی و رینگ‌ها، رولربیرینگ‌ها نظیر رولربیرینگ استوانه‌ای و مخروطی (شکل) درجه سفتی بالاتری نسبت به بلبیرینگ‌ها دارند. سفتی بیرینگ‌ها را می‌توان با پیش‌بار کردن آنها افزایش داد .