:شماره تماس 
 :واتس اپ 

سفتی

 

 

سفتی

سفتی یک بیرینگ بر اساس تغییر شکل الاستیک آن تحت بارهای وارده مشخص می‌شود. معمولاً این تغییر شکل‌ها کوچک و قابل صرف‌نظر کردن می‌باشند. در بعضی موارد خاص نظیر چیدمان بیرینگ‌های محور کارگیر ماشین‌های ابزار یا چیدمان بیرینگ‌های پنیون یک چرخدنده، سفتی اهمیت زیادی دارد.
به علت نوع تماس بین اجزای دورانی و رینگ‌ها، رولربیرینگ‌ها نظیر رولربیرینگ استوانه‌ای و مخروطی (شکل) درجه سفتی بالاتری نسبت به بلبیرینگ‌ها دارند. سفتی بیرینگ‌ها را می‌توان با پیش‌بار کردن آنها افزایش داد .