:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

سفارش نشیمنگاه های SNL به همراه بیرینگ و تجهیزات آن

سفارش نشیمنگاه های SNL به همراه بیرینگ و تجهیزات آن

نشیمنگاه ،‌ آب بند ،‌ در پوش و رینگ های ثابت  کننده باید به طورجداگانه  سفارش  داده شوند. بیرینگ و غلاف مورد نیاز  نیز باید به طور جداگانه  سفارش داده شوند .
 

مثال
دو نشیمنگاه SNL با آب بند دو لبه برای رولر بیرینگ کروی 22212EK بر روی غلاف واسطه H312 لازم می باشند . یک نشیمنگاه  برای موقعیت شناور  در انتهای شفت و دیگری برای موقعیت ثابت  که شفت  از درون آن  عبور می کند،‌ لازم می باشند. علاوه بر بیرینگ و غلاف اجزای زیر باید سفارش  داده شوند .
- دو عدد نشیمنگاه SNL 512-610
- دو عدد آب بند  چهار لبه  مدل  TSN 512 L هر بسته  شامل 2 عدد آب بند است
- یک عدد  در پوش ASNH 512-610
- دو عدد رینگ  ثابت کننده FRB10/110
- دو عدد  بیرینگ 22212EK
- دو عدد  غلاف  H312