:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

سطوح غلتش بر روي شفت يا نشيمنگاه

سطوح غلتش بر روي شفت يا نشيمنگاه

سطوح  غلتش   بر روي  شفت يا نشيمنگاه  بايد سختي وصافي  سطح مشابه  باسطوح غلتش  رينگ هاي بيرينگ داشته  باشند  تا از تمام  ظرفيت  حمل بار  مجموعه  رولرهاي  استوانه اي  كف گرد  بتوان  استفاده  نمود