:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

سطوح غلتش بر روی شفت یا نشیمنگاه

سطوح غلتش بر روی شفت یا نشیمنگاه

سطوح غلتش ماشینکاری شده بر روی شفت یا نشیمنگاه برای رولربینگ‌های استوانه‌ای با یک رینگ و مجموعه رولرها و قفسه باید سختی بین 58 HRC تا 64 HRC داشته باشند تا بتوان از کل ظرفیت حمل بار بیرینگ استفاده کرد.
صافی سطح باید Ra ≤ 0,2 μm یا Rz  ≤ 1 μmباشد برای کاربردها با اهمیت کم‌تر می‌توان از سختی کمت‌تر و سطوح خشن‌تر نیز استفاده کرد.
انحراف از گرد بودن و فرم استوایی نباید از 25 و 50 در صد مقادیر واقعی تلرانس قطر سطح غلتش بیشتر باشند.
مقدار مجاز لنگی محوری سطح غلتش شامل فولادهای سخت شونده عمقی نظیر 100Cr6 مطابق ISO 683-17:1999 فولادهای سخت شونده سطحی نظیر 20Cr3 یا 17MnCr5 مطابق ISO 683-17:1999 و فولادهای سخت شونده القایی،‌که می‌تواند به صورت منطقه‌ای سخت شوند، می‌باشند. (جدول زیر)

 


عمق سختی توصیه شده برای سطح غلتش ماشینکاری شده بستگی به عوامل مختلف نظیر نسبت بار استاتیکی و دینامیکی (P/C و P0/C0  ) و سختی مغز فولاد داشته و نمی‌توان مقدار مشخصی برای آن تعیین کرد. برای مثال در شرایط بار استاتیکی خالص در حد ظرفیت اسمی بار استاتیکی و  سختی مرکز 350 HV ، عمق سختی توصیه شده برای سطح غلتش مرتبه 1/0 قطر جزء غلتنده می‌باشند. برای بار دینامیکی عمق کم‌تر سختی مجاز است.