:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

سرعت

 

سرعت کارکرد یک بیرینگ توسط دمای مجاز کارکرد محدود می‌شود. بیرینگ‌هایی که اصطکاک داخلی کم داشته و در نتیجه حرارت کمی در آنها تولید می‌شود برای کاربردهایی که در آنها سرعت بالاست، مناسب می‌باشند.
با بلبیرینگ‌های شیار عمیق و خودتنظیم (شکل زیر) در شرایطی که بار شعاعی خالص وجود دارد، می‌توان به بالاترین سرعت دست یافت، همچنین با بلبیرینگ‌های تماس زاویه‌ای (شکل) در حالتی که بار ترکیبی وجود دارد می‌توان به بالاترین حد سرعت دست یافت. این موضوع به خصوص در رابطه با بلبیرینگ‌های تماس زاویه دقیق با بلبیرینگ‌های شیار عمیق با ساچمه‌های سرامیکی صحت دارد.
بیرینگ‌های کف‌گرد، به علت طرح خاص خود نمی‌توانند در سرعت‌های بالا نظیر بیرینگ‌های شعاعی کار کنند.

 

          

           

 

 

                                                                                  

(شکل)