:شماره تماس 
 :واتس اپ 

سرعت ها و ارتعاشات

 

سرعت ها و ارتعاشات

 

 بیرینگ‌های غلتشی دارای یک سرعت کارکرد حدی می‌باشند. معمولاً دمای کارکرد روانکار یا جنس اجزای بیرینگ این حد را تعیین می‌کند.
سرعتی که در حد دمای کارکرد می‌توان به آن دست یافت به گرمای اصطکاکی ایجاد شده در بیرینگ (به علاوه گرمای ناشی از منابع خارجی) و مقدار گرمایی که از بیرینگ به خارج منتقل می‌شود، بستگی دارد.
نوع و اندازه بیرینگ، طرح داخلی، بار، روانکاری و شرایط خنک شدن به همراه طرح قفسه، دقت و لقی داخلی نقش تعیین کننده در ظرفیت سرعت بیرینگ دارند.
در جداول بیرینگ‌ها معمولاً دو سرعت ذکر شده است. سرعت مرجع (حرارتی) و سرعت حدی (سینماتیکی)، که مقادیر هر یک از این سرعت‌ها به معیارهای مربوطه بستگی دارد.