:شماره تماس 
 :واتس اپ 

سرعت های کم

سرعت های کم

در سرعت‌های خیلی کم فیلم روانکاری الاستوهیدرودینامیک نمی‌تواند در سطح تماس غلتشی ایجاد شود. در این کاربردها باید از روانکار با مواد افزودنی EP استفاده شود (بخش «روانکاری با گریس» را ببینید).