تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

سرعت های کم

سرعت های کم

در سرعت‌های خیلی کم فیلم روانکاری الاستوهیدرودینامیک نمی‌تواند در سطح تماس غلتشی ایجاد شود. در این کاربردها باید از روانکار با مواد افزودنی EP استفاده شود (بخش «روانکاری با گریس» را ببینید).