:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

سرعت های مجاز

سرعت های مجاز

بیرینگ های مجهز به سنسور برای کارکرد درسرعت حدی بیرینگ آب بند شده طراحی شده اند .