:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

سرعت هاي اسمي

سرعت هاي اسمي

سرعت‌هاي حدي براساس معيارهاي مشخصي نظير پايداري شكلي و مقاومت قفسه تعيين مي‌شوند (بخش «سرعت‌هاي حدي». مقادير سرعت حدي در براساس قفسه استاندارد مي‌باشند. محاسبه سرعت اسمي براي قفسه از جنس ديگر براساس ضرايب است.