:شماره تماس 
 :واتس اپ 

سرعت هاي اسمي

سرعت هاي اسمي

سرعت‌هاي حدي براساس معيارهاي مشخصي نظير پايداري شكلي و مقاومت قفسه تعيين مي‌شوند (بخش «سرعت‌هاي حدي». مقادير سرعت حدي در براساس قفسه استاندارد مي‌باشند. محاسبه سرعت اسمي براي قفسه از جنس ديگر براساس ضرايب است. 

 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید