:شماره تماس 
 :واتس اپ 

سرعت حدي

سرعت حدي

سرعت حدي به وسيله معيارهايي نظير پايداري ساختاري (Form Stability)، مقاومت قفسه، روانكاري قفسه و سطوح راهنما، نيروهاي گريز از مركز و ژيراتوري (Gyratory) وارده بر اجزاي غلتنده، دقت و ديگر عوامل محدود كننده سرعت مانند آب‌بندها و روانكاري آب‌بندهاي بيرينگ، تعيين مي‌شود.
تجارب به دست آمده از آزمايش نشان مي‌دهد كه سرعت حداكثري وجود دارد كه به دلايل فني يا هزينه‌هاي زياد براي نگهداري دما در حد قابل قبول نبايد از آن تجاوز كرد.
سرعت‌هاي حدي كه در جداول بيرينگ‌ها آمده است به طراحي داخلي و نوع قفسه بيرينگ بستگي دارد.
براي كاركرد در سرعت‌هاي بالاتر از مقادير جدول لازم است بعضي از عوامل محدود كننده سرعت نظير دقت‌هاي حركتي، جنس قفسه و طراحي آن، روانكاري و انتقال حرارت بهبود يابند.
براي روانكاري با گريس جنبه‌هاي ديگري نظير روانكاري سطوح راهنماي قفسه و مقاومت برشي گريس (كه توسط روغن پايه و غليظ كننده (Thickener) آن تعيين مي‌شود)، بايد در نظر گرفته شوند (به بخش «روانكاري با گريس»مراجعه كنيد).
بعضي بلبيرينگ‌هاي باز (بدون آب‌بند) داراي اصطكاك كمي مي‌باشند و سرعت مرجع در آنها از سرعت حدي بيشتر است. بنابراين سرعت مجاز پس از محاسبه بايد با سرعت حدي مقايسه شده و از مقدار كمتر استفاده كرد.
يادآوري مي‌شود كه به منظور عملكرد رضايت‌بخش در سرعت‌هاي بالا، بيرينگ بايد تحت بار حداقلي باشد كه جزئيات آن در بخش مربوط به هر بيرينگ تحت عنوان «بار حداقل» آورده شده است.