:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

سرعت حدی

سرعت حدی

سرعت حدی به وسیله معیارهایی نظیر پایداری ساختاری (Form Stability)، مقاومت قفسه، روانکاری قفسه و سطوح راهنما، نیروهای گریز از مرکز و ژیراتوری (Gyratory) وارده بر اجزای غلتنده، دقت و دیگر عوامل محدود کننده سرعت مانند آب‌بندها و روانکاری آب‌بندهای بیرینگ، تعیین می‌شود.
تجارب به دست آمده از آزمایش نشان می‌دهد که سرعت حداکثری وجود دارد که به دلایل فنی یا هزینه‌های زیاد برای نگهداری دما در حد قابل قبول نباید از آن تجاوز کرد.
سرعت‌های حدی که در جداول بیرینگ‌ها آمده است به طراحی داخلی و نوع قفسه بیرینگ بستگی دارد.
برای کارکرد در سرعت‌های بالاتر از مقادیر جدول لازم است بعضی از عوامل محدود کننده سرعت نظیر دقت‌های حرکتی، جنس قفسه و طراحی آن، روانکاری و انتقال حرارت بهبود یابند.
برای روانکاری با گریس جنبه‌های دیگری نظیر روانکاری سطوح راهنمای قفسه و مقاومت برشی گریس (که توسط روغن پایه و غلیظ کننده (Thickener) آن تعیین می‌شود)، باید در نظر گرفته شوند (به بخش «روانکاری با گریس»مراجعه کنید).
بعضی بلبیرینگ‌های باز (بدون آب‌بند) دارای اصطکاک کمی می‌باشند و سرعت مرجع در آنها از سرعت حدی بیشتر است. بنابراین سرعت مجاز پس از محاسبه باید با سرعت حدی مقایسه شده و از مقدار کمتر استفاده کرد.
یادآوری می‌شود که به منظور عملکرد رضایت‌بخش در سرعت‌های بالا، بیرینگ باید تحت بار حداقلی باشد که جزئیات آن در بخش مربوط به هر بیرینگ تحت عنوان «بار حداقل» آورده شده است.