:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

سرعت اسمي براي بيرينگ هاي جفت شده

سرعت اسمي براي بيرينگ هاي جفت شده

سرعت مرجع كه در جداول براي بيرينگ تكي ذكر شده است، براي بيرينگ‌هايي كه به صورت جفتي بكار مي‌روند، بايد تقريباً %20 كاهش داده شوند.