تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

سرعت اسمي براي بيرينگ هاي جفت شده

سرعت اسمي براي بيرينگ هاي جفت شده

سرعت مرجع كه در جداول براي بيرينگ تكي ذكر شده است، براي بيرينگ‌هايي كه به صورت جفتي بكار مي‌روند، بايد تقريباً %20 كاهش داده شوند.