:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ساير ملاحظات

ساير ملاحظات

اگر مقدار تعيين شده دوره روانكاري مجدد  tf براي كاربردي خيلي كم باشد،‌توصيه مي‌شود كه
• دماي كاركرد بيرينگ بررسي شود
• آلودگي گريس از نظر ذرات جامد و يا سيالات بررسي شود
• شرايط كاركرد بيرينگ نظير بار و عدم همراستايي بررسي شوند
و در نهايت بايد گريس مناسب‌تري براي كاربرد انتخاب كرد