:شماره تماس 
 :واتس اپ 

رولربيرينگ هاي كروي

رولربيرينگ هاي كروي

رولربيرينگ‌هاي كروي داراي دو رديف رولر با سطح غلتش مشترك بر روي رينگ خارجي و دو سطح غلتش، مايل نسبت به محور بيرينگ، بر روي رينگ داخلي مي‌باشند. طرح فوق داراي مزايايي مي‌باشند كه جايگزين كردن اين بيرينگ‌ها با انواع ديگر را در بسياري از كاربردها غير ممكن مي‌سازد. اين بيرينگ‌ها خود تنظيم بوده و به عدم همراستايي شفت نسبت به نشيمنگاه و تغيير شكل شفت و خمش آن حساسيتي ندارند.شكل زير
رولربيرينگ‌هاي كروي از نظر طراحي بي‌همتا بوده و علاوه بر تحمل بار شعاعي زياد بار محوري زيادي را نيز از هر دو جهت تحمل مي‌كنند.


 

بيرينگ‌هاي استاندارد

 محدوده توليدات استاندارد رولربيرينگ‌هاي كروي شامل،
• بيرينگ‌هاي باز،
• بيرينگ‌هاي آب‌بند شده و
• بيرينگ‌ها براي كاربردهاي ارتعاشي، مي‌باشد.
علاوه بر توليدات استاندارد، محدوده وسيعي از رولربيرينگ‌هاي كروي براي كابردهاي خاص توليد مي‌شوند.