:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

رولربيرينگ هاي مخروطي

رولربيرينگ هاي مخروطي

رولربيرينگ‌هاي مخروطي در طرح‌ها و ابعاد مختلف براي كاربردهاي گوناگون توليد مي‌شوند. بيرينگ‌ها با بيشترين كاربرد شرح داده شده‌اند كه شامل،
• رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه


• رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه جفت شده مي‌باشند.


رولربيرينگ هاي مخروطي دو (الف) يا چهار رديفه(ب) در چيدمان بيرينگ‌هاي نورد در صنايع فولاد سازي بكار مي‌روند، محدوده توليدات را كامل مي‌كنند..

(الف)

 

(ب) 


بيرينگ‌هاي مخروطي به صورت آب‌بند و گريس زده شده نيز توليد مي‌شوند. اين بيرينگ‌ها به صورت مجموعه و از پيش تنظيم شده مي‌باشند. نظير،
• مجموعه بيرينگ توپي چرخ ماشين

 

• مجموعه بيرينگ توپي چرخ كاميون


• مجموعه بيرينگ‌هاي مخروطي براي وسايل نقليه ريلي

 

مزاياي طراحي
رولربيرينگ‌هاي مخروطي داراي سطح غلتش مخروطي بر روي رينگ‌هاي داخلي و خارجي و رولرهاي مخروطي مي‌باشند. امتداد خطوط تمام سطوح مخروطي در يك نقطه بر روي محور بيرنگ به هم مي‌رسند. طراحي اين بيرينگ‌ها آنها را براي حمل بار تركيبي محوري و شعاعي مناسب مي‌كند.


ظرفيت حمل بار محوري به زاويه تماس a بستگي دارد. هر چه زاويه a بيشتر باشد،ظرفيت حمل بار محوري نيز بيشتر است. يك مشخصه نشان دهنده زاويه تماس ضريب محاسباتي e مي‌باشد، هر چه مقدار e بيشتر باشد زاويه تماس بيشتر و بيرينگ براي تحمل بار محوري مناسب‌تر است.
 رولربيرينگ‌هاي مخروطي عموماً تفكيك‌پذير هستند. مجموعه رينگ داخلي و رولرها كه به آن مخروط (Cone ) نيز گفته مي‌شود، را مي‌توان از رينگ خارجي كه كاپ (Cup ) نيز گفته مي‌شود جداكرد.
 رولربيرينگ‌هاي مخروطي داراي پروفيل تماس لگاريتمي مي‌باشند كه باعث توزيع بهينه تنش در سطح تماس رولرها و سطح غلتش مي‌شود. طراحي خاص سطوح لغزش در لبه راهنما و انتهاي بزرگ‌تر رولرها باعث توزيع مناسب روانكار و تشكيل فيلم روانكاري در محل تماس لبه و  انتهاي رولرها مي‌شود. مزاياي طرح فوق افزايش قابليت اطمينان و كاهش حساسيت به عدم همراستايي مي‌باشند.