:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

رولربيرينگ هاي مخروطي يك رديفه جفت شده

رولربيرينگ هاي مخروطي يك رديفه جفت شده

در چيدمان‌هايي كه ظرفيت حمل بار محوري يك رولربيرينگ مخروطي كافي نمي‌باشد و يا لازم است كه شفت را با لقي مثبت يا منفي مشخص در از جهت محوري ثابت كرد، مي‌توان از رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه جفت شده در طرح‌هاي زير استفاده نمود.شكل زير
جلو به جلو
• پشت به پشت
• پشت سر هم