تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

رولربيرينگ هاي مخروطي يك رديفه جفت شده

رولربيرينگ هاي مخروطي يك رديفه جفت شده

در چيدمان‌هايي كه ظرفيت حمل بار محوري يك رولربيرينگ مخروطي كافي نمي‌باشد و يا لازم است كه شفت را با لقي مثبت يا منفي مشخص در از جهت محوري ثابت كرد، مي‌توان از رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه جفت شده در طرح‌هاي زير استفاده نمود.شكل زير
جلو به جلو
• پشت به پشت
• پشت سر هم