:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

رولربيرينگ هاي مخروطي يك رديفه

رولربيرينگ هاي مخروطي يك رديفه

محدوده توليدات استاندارد شامل بيرينگ‌هاي متريك مطابق استاندارد ISO 355:1977 و بيرينگ‌هاي اينچي مطابق استاندارد ANSI ABMA 19.2-1994 است. محدوده توليدات را مي‌توان به مجموعه‌هاي زير تقسيم كرد.
بيرينگ‌ها براي كاربرد عمومي
• بيرينگ‌ها با عملكرد بالا كه مطابق مشخصات CL7C ساخته مي‌شوند
• بيرينگ‌ها با رينگ خارجي فلنج‌دار

به موارد فوق بايد رولربيرينگ‌هاي مخروطي جفت شده را آورده شده‌اند، اضافه كرد.
 براي چيدمان‌هايي كه شرايط كاركرد سخت و محيط آلوده است (براي مثال وقتي كه روغن روانكاري به شدت آلوده مي‌باشد) و در شرايطي كه بارهاي سنگين وجود دارد و يا دما بالاست، بايد از رولربيرينگ‌هاي مخروطي خاص مقاوم به سايش استفاده كرد.