:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

رولربيرينگ هاي توريدال CARB

رولربيرينگ هاي توريدال CARB

رولر بيرينگ توريدال CARB يك رولر بيرينگ شعاعي كاملا جديد است (شكل زير) CARB مخفف – Compact Self- Aligning Roller Bearing ميباشد كه به معني رولر بيرينگ فشرده خود تنظيم است اين بيرينگ براي اولين بار در سال 1995 توسط SKFمعرفي شد.

اين بيرينگ داراي طرحي استثنائي مي باشد كه توانايي خود تنظيم  بودن رولر بيرينگ هاي كروي را با توانايي تحمل جابجايي محوري رولر بيرينگ هاي استوانه اي تركيب كرده است. اين بيرينگ همچنين مي تواند سطح مقطع كمي نظير رولر بيرينگ هاي سوزني داشته باشد .

 

 بيرينگ CARB براي كاربرد هاي  مختلفي كه در آنها  بار  شعاعي  وجود دارد،‌مي تواند بكار رود . اين  بيرينگ ها براي موقعيت شناور در چيدمان بيرينگ ها مناسب ميباشند و به علت توانايي تحمل عدم  همراستايي و جابجايي  شفت  باعث صرفه  جويي در فضا ،‌ وزن وهزينه توليد ميشود . با امكان جابجايي محوري رينگ ها نسبت به همديگر مي توان لقي شعاعي  داخلي  را به طور دقيق تنظيم  نمود .
اين بيرينگ ها طراحي چيدماني بيرينگ ها را ساده تر و سبك  تر كرده  وداراي عملكرد مشابه يا بهتري نسبت به چيدمان  هاي قبلي ميباشند (نظير جعبه دنده هاي خورشيدي) اين بيرينگ ها طراحي چيدمان بيرينگ هاي شامل شفت هاي بلند را تحت تغييرات دماي زياد  مي باشند را نيز بسيار ساده مي كنند. همچنين در كاربرد هاي  نظير ماشين كاغذسازي يا فن ها،‌ارتعاش كم اين بيرينگ ها ثابت  شده است .
بيرينگ هاي CARB داراي يك رديف رولر بلند  بكه اي شكل (با قوس كم) ومتقارن هستند. سطح  غلتش هر دو رينگ داخلي و خارجي مقعر و متقارن نسبت به مركز بيرينگ  است .سطوح غلتش هر دو رينگ داراي پروفيل بهينه شده اي مي باشند لذا  توزيع بار مناسب بوده و اصطكاك كم در بيرينگ ايجاد مي شود .
رولر  بيرينگ هاي  CARB خود راهنما  ( self-Guiding)هستند و لذا در هر موقعيت  بار ،‌مستقل از موقعيت جابجا شده يا كج شده رينگ  داخلي نسبت به رينگ خارجي، خود را تنظيم كرده وبار به صورت يكنواخت در طول رولر ها  توزيع مي شود . ظرفيت حمل بار  بيرينگ هاي  CARB حتي در شرايطي  كه جابجا  شده ويا تحت عدم همراستايي هستند،‌ بسيار بالا  مي باشد. لذا چيدمان بيرينگ ها داراي قابليت اطمينان بالا و عمر بيرينگ ها طولاني است .