تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

رولربيرينگ هاي استوانه اي كف گرد

رولربيرينگ هاي استوانه اي كف گرد

 رولر بيرينگ هاي استوانه اي  كف گرد  براي  كاربرد هايي  كه در آنها بار محوري  سنگين وجود دارد مناسب  هستند . به علاوه  اين بيرينگ ها نسبتا  به بارهاي  شوك حساس نبوده ،‌ سفتي  بالايي  داشته و فضاي  كمي را اشغال مي كنند  اين بيرينگ ها به صورت  استاندارد  يكطرفه  بوده و بار محوري  را فقط  دريك  جهت تحمل مي كنند .
رولر  بيرينگ  هاي  استوانه اي  كف گرد  طرح ساده اي  داشته  و  به صورت  يك رديفه ودو رديفه توليد مي شوند. بيرينگ ها  در سري هاي  811 و 812 عموما در شرايطي كه ظرفيت  حمل بار بلبيرينگ هاي كف گرد كم است،‌بكار  مي روند .
 سطح  استوانه اي  رولر ها  در انتها  كمي منحني   ميباشند لذا پروفيل  تماس  به شكلي است  كه از ايجاد  تنش   در لبه ها جلوگيري  مي كند . اين بيرينگها  تفكيك  پذير بوده  و مي توان  اجزاي  آن را به صورت  مستقل  نصب  كرد.