:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

رولربيرينگ هاي استوانه اي يك رديفه بدون قفسه

رولربيرينگ هاي استوانه اي يك رديفه بدون قفسه

رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي بدون قفسه حداكثر تعداد رولرها را داشته و به همين علت براي بارهاي سنگين شعاعي مناسب هستند. ولي اين بيرينگ‌ها نمي‌توانند در سرعت‌هاي مشابه با سرعت‌هاي بيرينگ‌هاي قفسه‌دار كار كنند. محدوده استاندارد رولربيرينگ‌هاي يك رديفه قفسه شامل طرح‌هاي NCF وNJG مي‌باشد.