تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

رولربيرينگ هاي استوانه اي يك رديفه بدون قفسه

رولربيرينگ هاي استوانه اي يك رديفه بدون قفسه

رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي بدون قفسه حداكثر تعداد رولرها را داشته و به همين علت براي بارهاي سنگين شعاعي مناسب هستند. ولي اين بيرينگ‌ها نمي‌توانند در سرعت‌هاي مشابه با سرعت‌هاي بيرينگ‌هاي قفسه‌دار كار كنند. محدوده استاندارد رولربيرينگ‌هاي يك رديفه قفسه شامل طرح‌هاي NCF وNJG مي‌باشد.