تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

رولربيرينگ هاي استوانه اي يك رديفه

رولربيرينگ هاي استوانه اي يك رديفه

در رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي يك رديفه، رولرها هميشه بين دو لبه باز يكي از رينگ‌هاي بيرينگ حركت مي‌كنند.
 اين لبه‌هاي باز به همراه طراحي خاص و صافي سطح گوشه‌هاي رولرها، امكان روانكاري مناسبي را ايجاد كرده كه باعث كاهش اصطكاك و در نتيجه دماي كاركرد مي‌شوند.شكل زير