:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

رولربيرينگ هاي استوانه اي

رولربيرينگ هاي استوانه اي

رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي در طرح‌ها، سري‌هاي ابعادي و اندازه‌هاي مختلف توليد مي‌شوند. رولربيرينگ‌هاي يك و دو رديفه بدون قفسه مجموعه توليدات استاندارد را كامل مي‌كنند. بيرينگ‌هاي قفسه‌دار مي‌توانند بار شعاعي زيادي تحمل كرده و در سرعت‌هاي بالا كار كنند. بيرينگ‌هاي بدون قفسه براي بار بسيار سنگين در سرعت‌هاي متوسط مناسب هستند.
براي رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي، رولر جزء اساسي مي‌باشند. هندسه رولربيرينگ‌ها، كه به پروفيل لگاريتمي معروف است، يك توزيع تنش بهينه در محل تماس رولرها و رينگ‌ها ايجاد مي‌كند. صافي سطوح غلتش بيرينگ تشكيل فيلم روانكاري را به حداكثر رسانده و حركت غلتشي رولرها را بهينه مي‌كند. مزاياي فوق نسبت به طرح قديمي باعث افزايش قابليت اطمينان و حساسيت كم‌تر نسبت به عدم همراستايي مي‌شوند.
علاوه بر توليدات استاندارد محدوده توليدات رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي شامل،
• رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي دقيق مختلط يا تماماً فولادي يك رديفه (شكل زير)

 


• رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي دقيق مختلط يا تماماً فولادي دو رديفه (شكل2)


• رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي و مجموعه بيرينگ‌ها براي جعبه محور وسايل نقليه ريلي (شكل3)


• رولربيرينگ‌ها چند رديفه باز و آب‌بند براي نورد (شكل 4)


• بيرينگ پشت بند (Backing Bearing ) براي نورد سرد نوع كلاستر (Cluster) (شكل5)


• مجموعه رولرهاي ايندكسي (Indexing Roller ) براي كوره‌هاي مداوم (Continous Furnaces ) شكل زير
نوع ديگر رولربيرينگ‌ها براي كاربردهاي خاص شامل رولربيرينگ‌هاي عايق الكتريكي معروف به INSOCOAT مي‌باشند. كه جزئيات اين بيرينگ‌ها در بخش «بيرينگ‌هاي مهندسي» آورده شده است.