:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

رولربیرینگ مخروطی

 

رولربیرینگ مخروطی (Taper Roller Bearing)

 


یک ردیفه
 بیرینگ تکی (41)
 مجموعه دو بیرینگ جفت شده
  جلو به جلو (Face-to-Face) (42)
  پشت به پشت (Back-to-Back)
  پشت سر هم (Tandem)
دو ردیفه
 طرح TDO (پشت به پشت) (43)
 طرح TDI (جلو به جلو) (44)
چهار ردیفه
 طرح TQO (45)
 طرح TQI

 
         41  42 
         43  44 

45